top of page

Da poesía e o viño

Serie de debuxos pintados con tinta e viño, con fragmentos de poetas galegos que falan do viño ou relacionados con el.

bottom of page