A voz libre

"(...)pros que saben que ti podes ser outra cousa

pros que saben que o home pode ser outra cousa

sabemos que ti podes ser outra cousa

sabemos que o home pode ser outra cousa."

 

Uxío Novoneyra .Letanía de Galicia (fragmento)

 

Esta mostra dende a crítica ao mundo occidental actual, quere ser un canto á liberdade.

VÍCTIMA Nº XXXX
VÍCTIMA Nº XXXX
AS PINTORAS
AS PINTORAS
EXPROPIACIÓN
EXPROPIACIÓN
A VOZ LIBRE
A VOZ LIBRE
MERCADORÍA
MERCADORÍA
NENOS DE NINGURES
NENOS DE NINGURES
A NENA AZUL
A NENA AZUL
O TRIGO NAS FRONTEIRAS...
O TRIGO NAS FRONTEIRAS...
VOLTAR Á CASA (PALESTINA)
VOLTAR Á CASA (PALESTINA)
NO MONTE CORPIÑO (A VILA QUE FOMOS)
NO MONTE CORPIÑO (A VILA QUE FOMOS)
MULLERES LIBRES
MULLERES LIBRES
ÉXODO
ÉXODO
NANA DO LEITE MORNO
NANA DO LEITE MORNO
ESQUECIDAS
ESQUECIDAS
A TOLA
A TOLA
AS MANS DE FRANCISCO MIGUEL
AS MANS DE FRANCISCO MIGUEL
A VOZ DE UXÍO (OU AQUILO QUE NOS...
A VOZ DE UXÍO (OU AQUILO QUE NOS...